About the album

Cosmic music for NASA

This music is inspired by the cosmos and NASA missions.

Ta muzyka inspirowana jest kosmosem i misjami NASA

Music inspired by the cosmos

MUZYKA INSPIROWANA KOSMOSEM

For as personally, this is a massive inspiration that led us to create this material in electronic and cosmic music genre.

Dla mnie osobiście jest to ogromna inspiracja, która doprowadziła do stworzenia tego materiału w gatunku muzyki elektronicznej i kosmicznej.

Partners