Music inspired by the cosmos

Music inspired by the cosmos

Muzyka inspirowana kosmosem.

For as personally, this is a massive inspiration that led us to create this material in electronic and cosmic music genre.

Dla mnie osobiście jest to ogromna inspiracja, która doprowadziła do stworzenia tego materiału w gatunku muzyki elektronicznej i kosmicznej.