Cosmic music album

Vinyl, CD and SD-CARD MUSIC ALBUM

This album was released on the occasion of the 60th anniversary of the creation of the American Space Agency NASA.

Ten album został wydany z okazji 60-tej rocznicy powstania Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA.