Happy Anniversary!

Congratulations to NASA on their 60th anniversary!

Thanks to NASA's missions, ordinary people can observe the cosmos and experience amazing photos of the universe. Thought your actions are not strictly scientific, they provide inspiration for many artists, writers, painters and Sci-Fi enthusiasts. Exploring the unexplored, discovering new planets and facts about the universe gives us an awareness of the fact that we might not be "here" alone. For as personally, this is a massive inspiration that led us to create this material in electronic and cosmic music genre.
Thank You NASA
Kind Regards.
Krzysztof MARKUS Markiewicz

Dzięki działaniom N.A.S.A. zwykli ludzie mogą zobaczyć jak wygląda kosmos. Dzięki misiom N.A.S.A. oglądamy niewiarygodne zdjęcia i jesteśmy chodź trochę bliżej wszechświata. Wasze działania są nie tylko działaniami stricte naukowymi, są również ogromną inspiracją dla wielu artystów, m.in. kompozytorów, w tym przypadku muzyki elektronicznej i kosmicznej. Odkrywanie nowych obiektów w przestrzeni kosmicznej i zdobywanie nowych informacji o kosmosie i świadomość, że być może nie jesteśmy sami we wszechświecie jest inspiracją nie tylko dla twórców filmowego gatunku „Science Fiction”, ale również dla pisarzy, kompozytorów i malarzy.
Dziękujemy!
Krzysztof Markus Markiewicz