Cosmic music for NASA

Vinyl Album and CD for NASA Anniversary

The album for NASA is CD and vinyl. CD album cover is an elegant book with information about the album and photos from the recording sessions. On the CD there are ten tracks for NASA and four additional bonus tracks. The vinyl album cover has less information. It is double sided, and there is a description of the songs inside.

Album dla NASA to CD i winyl. Okładka albumu CD jest elegancką książeczką z infomacjami o płycie i zdjęciami z sesji nagraniowych. Na CD znajduje się na nim dziesięć utworów dla NASA i cztery bonusowe dodatkowe ściężki. Okładka albumu winylowego mieści mniej informacji. Jest dwustronna, a wewnątrz znajduje się opis utworów.