DIGITAL FILES - SD CARD OR PENDRIVE

Digital quality, analogue sounds

CYFROWA JAKOŚĆ, ANALOGOWE BRZMIENIA!

The music material in the digital file is the same as on the CD. In addition, we added photos from recording sessions.
Materiał muzyczny w pliku cyfrowym jest ten sam co na CD. Dodatkowo dodaliśmy zdjęcia z sesji nagranowych.